Bukit Rhema dikenal Gereja Ayam sebenarnya berbentuk Merpati. Namun banyak yang mengira berbentuk ayam. Bukit Rhema juga bukan sebagai Gereja, melainkan Rumah Doa Bagi Segala Bangsa.